THIẾT BỊ

Thiết bị nuôi tôm, ống aerotube , đĩa phân phối khí, đĩa bọt đá, máy quạt nước, máy sục khí, phao 2 con lăn, bơm nổi tạo oxi, phụ kiên oxi đáy, máy thổi khí, cánh quat nuôi tôm
Thiết bị vệ sinh, vòi nước, bồn tắm, lavabo..

Hotline: 0908 628 683
Close